1. От коя възраст нататък децата стават сексуални?

 

Не знам какво се разбира под „стават”сексуални. Още от момента, в който се разбере какъв е полът на детето, а и веднага след раждането, родителите и социумът имат поведение и се отнасят към новороденото различно, детерминирано от пола – назовават го по име, което е с определен пол. Обикновено дрехите, аксесоарите, декорацията на детската стая, памперсите, играчките също указват и отчитат пола на детето.  Самото дете също изследва тялото си, границите си. В този смисъл би могло да се каже, че децата още от самото начало на живота си са сексуални, просто сексуалността им не е организирана и не протича по начина, по който това се случва с възрастните.

 

 1. Трябва ли родителите да насочват вниманието на децата си към половите им органи и да разясняват разликата между момчетата и момичетата?

 

Краткият отговор на този въпрос е: децата и без родителите обръщат „внимание”, изследват пола си и знаят разликата между момичета и момчета. Обикновено децата имат въпроси около взаимоотношенията, не върху физическите особености, защото нямат социален опит какво точно проилиза от тези разлики. Общото правило е: отговаря се само ако възникне въпрос, като се набляга на интимността и уважението във взаимоотношенията. Ако родителите се чувстват удобно в телата си и взаимната си сексуалност, би трябвало да няма табу върху говореното сексуалните въпроси и обсъждането им.

 

 1. Проблем ли е, когато таткото измива пишката на малкото момче? Изобщо докосва я с цел хигиенна манипулация или изпишкване?

 

А момчетата немити ли да ходят? Важно е да се обясни защо се прави това и когато на момченцето му стане срамно – обикновено около 3 г. , родителите да отчетат това и да се оттеглят от тази дейност, като я поверят на самото дете. Дотогава би трябвало детето да се е научило как да прави това само. Общо правило по отношение на сексуалността – както на децата, така и на възрастните, е: уважение към пола и интимността на сексуалните занимания. Пак стигаме до това, че родителите трябва да се чувстват удобно в собствения си пол, защото иначе детето ще фантазира, че полът е повод за притеснение и неудобство. Тоест и то ще започне да се чувства неудобно в собственото си тяло

 

 

 1. Как трябва да се случва къпането? Можем ли всички заедно да се къпем голи – мама, тати и малкото дете?

 

По-скоро съм против. Кому е необходимо? В моите представи родителите остават голи в банята с точно определени сексуални помисли към телата си. Там няма място за детето.

 

 1. Ако видим детето си да мастурбира, как трябва да реагираме?

 

Първо да помислим. След това внимателно, насаме с детето и много уважително да обясним, че тези дейности се извършват, когато си сам, защото касаят само теб и твоето тяло. Най-много още един човек. С всички сексуални дейности е така. Уважението не изключва категоричността. След това наблюдавайте детето и си отговорете на следния въпрос – мастурбацията е изследване на тялото или начин детето да се успокои, прави го безсъзнателно, автоматично, като гризането на ноктите? Ако е второто, може би детето има страхове, с които му е трудно да се спогоди или тревожности. Тоест е добре да научите детето да търси други начини за успокоение, ако не може да се справите – заведете го на психолог.

 

 1. А да ни кажете малко повече за спането. В повечето случаи знаем, че децата делят леглото с някой от родителите…

 

А самите родители кога и как се занимават с пола си? Ако сексуалността между родителите съществува и е важна за тях, те намират начин, ритъм, правила за спането на детето, спрямо възрастта му.

Психични страдания при детето се отключват, когато то се замества, използва се като щит в сексуалните вазимоотношения на родителите си. Така те от една страна не си решават проблемите и взаимно се унищожават, от друга детето започва да манипулира, освен това не може да изгради своята самостоятелност. Ако не става дума за това, голяма работа, че майката или бащата някой път са заспали изтощени до детето и не са го преместили в леглото му.

 

 1. Могат ли родителите да правят секс в една и съща стая с детето, когато то спи?

 

Ами ако се събуди? Или единят от двойката през цялото време е назначен да мята по едно око към детето?

Децата не са асексуални, само че нямат генитална организация на нагона и не могат да разберат как и защо самият секс е важен и удовлетворителен. От това произтичат два извода: на децата им трябват последствията от добрия и удовлетворителен секс, тоест взаимната обич, зачитане, удовлетворение от общуването, защото това им показва добрия начин за вазимодействие межу тенденциите на двамата родители, които носи всяко дете. Гледката на тази дейност обаче може да го изплаши и отврати. Колкото са по-малки, толкова е по-трудно за обяснение. Отделно и допълнително психологическо усложнение внася въпросът за границите и интимността.

 

 1. Кои са трите основни грешки, които родителите допускат при сексуалното възпитание на малките деца?

 

 • Да смятат, че децата са асексуални;
 • Да си мислят, че взаимоотношенията със сексуалния партньор, с който са сътворили детето, не рефлектира върху психиката на детето;
 • Да поставят табу върху говоренето относно пола и сексуалността.

 

 

 1. До какво водят те?

 

Най-често до разстройства в „Аз“ концепцията на детето за себе си. Отговорът ми е общ и теоретичен,  защото при всяко дете е различно – неадекватно ниско самочувствие, бутилиране на емоции, свръхконтрол, тревожности, хиперактивност, депресивност, на една по-голяма възраст и смущения или проблеми с половата идентичност.

 

 1. Какъв основен съвет бихте дали на родителите на малки деца относно тяхното сексуално възпитание?

 

Първо да се обърнат към собственото си сексуално взаимодействие. В крайна сметка децата са приятно последствие от тях. Важно е за изграждането на цялостната идентичност на детето родителите да се чувстват удобно в собствените си тела и в собствената си сексуалност. От там половото възпитание на децата ще се получи с нужната адекватност, уважение, спокойствие и липса на страх.

Comments

коментари